ទ្រីលាងអ៊ែខន់(កម្ពុជា)មានកិត្តិយស និងក្ដីសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានទទួលពានរង្វាន់ជា “អ្នកផ្គត់ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាសុីនត្រជាក់ ដ៏រឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៩”

ទ្រីលាងអ៊ែខន់(កម្ពុជា)មានកិត្តិយស និងក្ដីសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានទទួលពានរង្វាន់ជា “អ្នកផ្គត់ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាសុីនត្រជាក់ដ៏រឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៩”ពីស្ថាប័ន The ASEAN BUSINESS FRANCHISE នៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពួ។ ពានរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យមោទកភាពនេះ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏សកម្មពីបណ្ដាបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ ទ្រីលាងអ៊ែខន់(កម្ពុជា) ទាំង 121 រូប ទូទាំង5សាខា និងទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងប្រទេស និងថ្នាក់ដឹកនាំ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងណែនាំត្រួសត្រាយផ្លូវ រហូតយើងអាចសម្រេចបានពានរង្វាន់មួយនេះ។

 


Copyright © TRILEANG AIRCON. All Rights Reserved.